Wat is de VPOG?

VPOG staat voor ‘Vriendenkring Personeel Openbaar psychiatrisch zorgcentrum Geel’ maar is bij onze personeelsleden bekend als ‘de vriendenkring’.
De VPOG is een personeelsvereniging die op 28 januari 1966 werd opgericht, opdat de personeelsleden van het OPZ elkaar beter, anders en op informele wijze zouden leren kennen en op vriendschappelijke wijze met elkaar zouden omgaan, ook buiten de werkuren.

Daarom probeert de VPOG af en toe de boog eens te ontspannen, kwestie van de nodige stressbestendigheid aan te kweken.

Hoe doen we dit?

Door activiteiten te organiseren die interessant en boeiend zijn, willen wij met de VPOG de gelegenheid scheppen om andere medewerkers en hun vrienden en familie beter te leren kennen en anders te leren kennen.

We organiseren talrijke activiteiten waaraan VPOG-leden en hun gezinsleden kunnen deelnemen of die ze kunnen bijwonen. In onze kalender vind je een overzicht van de activiteiten voor dit jaar. De quiz en het sinterklaasfeest voor de kinderen zijn steeds gegarandeerde toppers.

Er is echter meer: wandelen, filmvoorstellingen, zetten, kienen, klassieke concerten, toneel, minivoetbal, basket…

Je ziet het – te veel om op te noemen, talrijke andere activiteiten ontspruiten regelmatig aan het brein van onze bestuursleden. Al deze activiteiten kosten weinig of geen geld!