Personeelsleden

Elk personeelslid van OPZ Geel is automatisch én gratis lid van de vriendenkring. In ruil betaalt het OPZ jaarlijks een werkingsbijdrage aan de VPOG. Dat betekent dat alle personeelsleden een lidkaart van de VPOG krijgen en mee genieten van de voordelen van dat lidmaatschap (bijv. deelname aan VPOG-activiteiten, kortingen bij aankopen in een aantal handelszaken).

Heb je geen lidkaart ontvangen? Neem dan contact op met Jo Mandonx, 014-57 90 41.

Gepensioneerden

Gepensioneerde personeelsleden zijn gratis lid maar dienen wel hun gegevens te bezorgen aan Jo Mandonx (014-57 90 41). Zij kunnen hun lidkaart afhalen in het OPZ Geel (na contact met Jo). De VPOG-nieuwsbrief is enkel beschikbaar via deze website en wordt dus niet meer per post opgestuurd.